Algemene Voorwaarden van Post Service
postservice mailservice teksten schrijven op maat

Algemene voorwaarden

Het gebruik van de producten en diensten van Post Service vindt plaats op basis van verscheidene voorwaarden. Welke van de voorwaarden van toepassing zijn hangt af van de aard van de diensten.

Post- en huis aan huisverspreidingen
Voor zover het gaat om geadresseerde postverspreiding en huis aan huisverspreiding, gaat u een overeenkomst aan met Post Service BV en zijn de algemene voorwaarden van Post Service BV van toepassing.

Koeriers- en pakketdiensten
Voor zover het gaat om koeriersdiensten, waaronder mede verstaan bodediensten, haal- en brengservice en pakketservice, gaat u een overeenkomst aan met Post Service BV. Op overeenkomsten met Post Service BV inzake koeriersdiensten en pakketservice zijn van toepassing: De algemene voorwaarden Koeriersdiensten (AVK) alsmede De algemene Vervoerscondities (AVC). Indien sprake is van internationaal vervoer is tevens de CMR van toepassing.

© Copyright 1995 - 2018 - Post Service B.V. | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Contact | Sitemap